Програма WEB Development

Ниво Intern

yellow-star Цялостно обучение за ниво Стажант Web Developer

js-tech

Цялостната програма Web Development ще ви запознае с основите при разработката на уеб сайтове. Програмата е разработена за начинаещи и хора без опит в програмирането. Програмата е уникална с това, че пътеката на развитие включва общо 5 курса, които ще ви запознаят с най-търсените програмни езици и технологии за уеб програмиране: Front-End програмиране с HTML, CSS и Bootstrap, JavaScript програмиране ниво 1 и 2, Програмиране с ReactJS и Програмиране с NodeJS. След успешното завършване на цялостната програма ще сте усвоили всички теоретични познания и практически умения, които ще са ви необходими за стартиране на стаж или работа в ИТ сектора.

Начало на курса

20 Февруари

Продължителност

6 месеца

Начало на курса

Продължителност

Цена на курса

Учебни занятия

20 Февруари

26 седмици

ВИЖ ПОВЕЧЕ За цена: Виж повече

Вторник и Четвъртък 18:30 – 21:30

Продължителност

26 седмици

Учебни занятия

Вторник и Четвъртък 18:30 – 21:30

Цена на курса

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Начин на провеждане

Присъствен / Онлайн курс

Подходящ за

Начинаещи

Език на провеждане

Български

Видео записи след всяка лекция

Достъп за една година след завършване

Сертификат от МОН

На всички курсисти завършили успешно курса

Сертификат Адванс Академи

На всички курсисти завършили успешно курса

Курсисти, преминали през професионалната програма, започнаха своя стаж и работят в

Пътека на развитие

Пътеката на развитие на цялостната програма по Web Development включва пет обучения, които могат да бъдат първата крачка на всеки към кариера в ИТ. Програмата Web Development е част от професионалната ни програма по JavaScript Development Junior, която включва семинари по GitHub и Agile Project Management, както и 4 месечен Bootcamp, в който ще работите върху реален проект. Професионалната програма завършва и с HR семинар за кариерно развитие в ИТ.

Програма на обучение

Лектори

Теодор

Теодор

Web Developer

В момента следва висшето си образование в Технически университет Варна - специалност Софтуерни и Интернет технологии. Още през 2018г. започва да посещава курсовете на Advance Academy. Работил е по различни проекти с програмни технологии като Java, Python, HTML, CSS, JS, PHP и други.

Вадим

Вадим

Javascript Developer

Вадим Мержев е завършил висшето си образование в Икономически Университет - Варна, специалност "Мобилни и уеб технологии". Той започва своята кариера като Web и Web3 разработчик във Quanterall. В момента работи и като преподавател по Javascript basics & advanced и node.js в Advance Academy.

Антон

Антон

Javascript Developer

Антон Антипов е завършил Националния аерокосмически университет в гр. Харков, специалност "Инженер производство на авиационни двигатели“. След това се развива като technical и customer support. През 2022г. завършва професионалната програма по JavaScript Development в Advance Academy и започва работа като React Developer в Luxoft. Освен това е и фрийлансър и работи като UI Developer.

Програма на обучение

Лекция

По време на първата седмица от програмата Web Development – ниво Intern ще направим въведение в Уеб програмирането. Структура на уеб технологията HTML. Ще научим кои са основни тагове и елементи в HTML. Ще научим какви видове таблици и списъци има, тяхното приложение и структура.

Практика

По време на практическата част през седмица 1 ще добавяме съдържание в нашата първа уеб страница като заглавия, параграфи, изображения и хипервръзки. Освен това ще създаваме списъци и таблици.

Лекция

През втората седмица на цялостната програма по Web Development ще научим видовете форми в HTML, каква е структурата и какви са атрибутите при работа с форми. Ще разберем какво е семантичен HTML и кои са ключовите тагове. Освен това ще направим въведение в уеб технологията за стилизиране – CSS. Ще се запознаем със синтаксиса и структурата на CSS, какви видове CSS има, какво е селектор в CSS и как CSS-a се добавя на уеб страница.

Практика

Практиката ще включва упражнения с форми в HTML, ще работим със семантичните елементи в HTML, с чиято помощ можем да определяме различните части на нашата уеб страница. Ще започнем оформянето на нашата уеб страница, като добавим CSS.

Лекция

В третата седмица от модула Front-End програмиране ще научим повече за цветовете и типографията в уеб. Ще научим какво е BOX модел в CSS, с който можем да слагаме рамки на HTML елементи и да определяме разстоянието между другите елементи.

Практика

По време на практиката ще започнем да правим визуалното оформление на нашата уеб страница. Ще стилизираме HTML елементи и група от елементи. Ще упражним BOX модела, като работим с отстъпи и рамки.

Лекция

В четвъртата седмица от обучението ви в програма Web Development ще научим как да позиционираме и показваме елементите в уеб страницата и какви са принципите при извършване на това действие. Освен това ще научим какви ефекти има в CSS и какво е псевдо клас в CSS.

Практика

По време на практическата част ще позиционираме различни елементи в нашата уеб страница и ще добавяме ефекти със CSS.

Лекция

По време на петата седмица от модула Front-End ще се запознаем с Grid системата в CSS и какво е респонсив дизайн. Ще направим въведение в един от най-използваните фреймуъркове в уеб програмирането – Bootstrap. Ще научим и какво е Bootstrap Grid.

Практика

Практикатаа ще включва добавяне на Bootstrap към нашата уеб страница, за да можем да създадем респонсив мобилна версия.

Лекция

Седмица шест ще е изцяло концентрирана върху изучаването на Bootstrap. Ще разберем как се създава респонсив дизайн с Bootstrap. Какви готови компоненти и класове можем да използваме. Ще научим какви са принципите и етапите при създаване на проект по задание, което лекторът ще ви даде. И как се работи с PSD файл.

Практика

През последната седмица от модула Front-End програмиране с HTML, CSS и Bootstrap ще упражним всичко научено и ще започнем работата върху финалния ви проект.

Лекция

През първата седмица от втория модул в програмата Web Development ще направим въведение в програмния език JavaScript. Ще се запознаем с неговия синтаксис и какви типове данни има. Ще научим каква е средата за разработка при JavaScript. Ще се запознаем с променливите и тяхното дефиниране, както и какви оператори има и добрите практики при JavaScript. Освен това ще се запознаем и с условни конструкции и логически проверки, какво е приложението на if else statement и изпълнението на множество условия в JavaScript. Ще работим, с вложени условни конструкции и проверка на няколко условия, както и с оператора switch.

Практика

По време на практическата част от модула JavaScript програмиране ще упражним наученото. Ще работим с променливи и ще ги дефинираме. Освен това, ще работим с if else statements.

Лекция

Във втората седмица от JavaScript курса ще се запознаем с цикли и повтарящи се операции. Ще започнем да учим функции в JavaScript, видове, деклариране и синтаксис на функциите. Функция с параметри. Функция като стойност. Обхват на функция и по-сложни функции и тяхното приложение.

Практика

Практиката ще се състои в това да работим с цикли for, while, do while, както и да упражняваме функциите в JavaScript.

Лекция

Третата седмица от курса ще покрие структура и приложение на масиви в JavaScript. Ще научим какви са методите за работа с масиви, както и как да ги манипулираме. Ще се запознаем с обекта като основен тип данни и какво е приложението на обектите в програмирането с JavaScript.

Практика

Практиката ще обхване създаването и достъпването на масиви в JavaScript, както и създаване на обекти, техния синтаксис, варианти и добрите практики.

Лекция

В седмица четири от модула JavaScript програмиране ниво едно ще научим по-сложни действия с обекти. Знанията ви по JavaScript ще се задълбочат с изучаването на приложението на дескриптори и аксесори и get и set методите. Ще научим какво е Object Destructuring и ще разгледаме практически примери. Ще се запознаем с работата с prototype и неговото приложение.

Практика

В последната седмица от курса JavaScript програмиране ще работим с функция конструктор в JavaScript, ще създаваме множество обекти от един топ и ще упражним прототипните вериги и изпълнението на кода.

Лекция

През първата седмица на третия модул от цялостната програма Web Development ще се запознаем с Document Object Model или DOM. Ще научим каква е йерархията на елементите в уеб страницата и как да достъпваме и стилизираме елементи в HTML. Освен това ще научим структурата на Browser Object Model или BOM. Ще се запознаем с обекта Window, с евентите в браузъра и приложението на setTimeout и setInterval.

Практика

По време на практиката в модула JavaScript програмиране ниво две ще стилизираме елементи в HTML и ще работим с DOM и BOM.

Лекция

В седмица две от модула JavaScript програмиране ще научим какви видове събития има в браузъра, какво е възникване на събития, управления на събития и обект и тип на евента. Освен това ще научим повече за формите при JavaScript.

Практика

Практиката ще се състои в това да управляваме събития и форми. Ще добавяме и запазваме информация от форми и ще ги валидираме.

Лекция

В третата седмица от курса ще се запознаем с това какво е API и различните API при JavaScript и създаването на уеб страница. Ще се запознаем с Web API: Client Storage, FormData API, Drag-and-drop API, Web API: Geolocation API, Notification API, History API и Network Request.

Практика

По време на практиката ще упражним как да добавяме различните API към нашата уеб страница.

Лекция

През седмица четири ще продължим изучаването на API в JavaScript, като ще се запознаем с Web API: Canvas API и ще продължим изучаването на Network Requests. Ще се запознаем и с по-сложни функции и конструкции, както и с методите: call, apply, bind

Практика

Практиката ще обхване работата с API и методите: call, apply и bind.

Лекция

В петата седмица от модула JavaScript програмиране ще научим какво е асинхронност и какво е асинхронно програмиране с JavaScript. Освен това ще научим какви са различните стандарти за писане на JavaScript или по конкретно ES5 и ES6+, като ще направим сравнение между двата стандарта и какви са добрите практики при преминаване към нова версия.

Практика

По време на практическата част ще работим с promises, методи и вериги.

Лекция

През шестата седмица от JavaScript програмиране ниво две ще се запознаем по-задълбочено с JavaScript OOP ES6+, като ще научим повече за модулите и експортиране на променливи, функции и класове от един модул в друг. Освен това ще научим класовете при създаване на обекти и наследяване.

Практика

Практиката ще бъде експортиране на променливи, функции и класове от един модул в друг и упражнения с класове при създаване на обекти и наследяване.

Лекция

В седмица номер седем ще направим въведение в JavaScript getter и setter, тяхното приложение и особености при използването им. Освен това ще научим какво е JavaScript RegEx и приложението на регулярни изрази в JavaScript. Синтаксис, методи и патерни при регулярните изрази и тяхното приложение в проекти.

Практика

По време на практиката ще работим с getter и setter, както и с регулярни изрази в JavaScript.

Лекция

Последната седмица от курса JavaScript програмиране ще се запознаем с unit тестове, какво представляват, как се пишат и какви са добрите практики.

Практика

По време на практиката в последната седмица ще упражним писането на unit тестове.

Лекция

През първата седмица от курса ще се запознаем с основите и концепцията на Node.js. Ще разберем какво са REPL команди и какво е Package Manager. Във втората лекция ще научим повече за файлова система, node.js събития, концепция на колбек функции, както и ще се запознаем с буфери и стриймове.

Практика

Ще упражним наученото, ще създадем среда за разработване и ще работим с Node.js модули. Също така ще работим с файлове и имейл сървър.

Лекция

Във втората седмица ще се запознаем с Node.js Express Framework, неговите основи, рутиране, модели и междинни функции. Ще се запознаем с основите на MongoDb.

Практика

По време на практиката ще работим с Express.js, ще създаваме база от данни с Mongo и ще тестваме заявки с Postman.

Лекция

Седмица 3 ще постави фокус върху Node.js RESTful API, като през първата лекция ще се запознаем с фундаментите. Във втората лекция ще преминем към ниво Advanced и ще се запознаем с Node Template Engine - Jade и неговите основни принципи.

Практика

Практиката ще бъде насочена към работата с RESTful API, както и използването на Jade.

Лекция

Последната седмица фокусът ще бъде поставен върху разработването на първото ви Node.js приложение - неговата структура, скриптове, изграждане на модели за комуникиране.

Практика

В практическата част ще имплементираме данните чрез Jade engine template, както и ще манипулираме потребителския интерфейс.

Лекция

През първата седмица от курса по ReactJS ще се запознаем с фундаментите на най-използваната библиотека за уеб разработване. Нейните компоненти, създаване на проект с ReactJS и разбиране структурата на библиотеката. Ще се запознаем със синтаксиса JSX.

Практика

По време на практиката ще създаваме компоненти, ще добавяме логика към тях. Ще извеждаме динамични данни.

Лекция

Седмица 2 ще ни запознае с events и react state. Ще научим повече за листовете и conditional content.

Практика

В практическата част ще упражним наученото по време на лекциите.

Лекция

В първата лекция от седмица номер 3 ще се запознаем с това какви са стайлинг компонентите, какво е debugging react. Във втората лекция ще научим повече за порталите и фрагментите.

Практика

В седмица 3 ще упражним всичко научено до момента.

Лекция

Последната седмица ще се запознаем с това какво е reducer и какво е context. Също така ще се научим повече за форми и тяхното въвеждане, както и какво е Custom react hooks.

Практика

В последната седмица ще продължим работата по практическа задача.

Регистрирай се за JavaScript Development - Ниво Intern

Не пропускайте възможността да се запознаете със света на Web.

Местата може да се запълнят много преди старта на програмата.

Лектори

Сертификати

Advance Academy е лицензиран учебен център и може да издава Удостоверение за професионално обучение, както и Сертификат за преминато обучение на всички курсисти завършили успешно програмата Web Development.

Диплома МОН
Сертификат Advance Academy

Мнение на наши курсисти

Запишете се сега

Започни своето професионално практическо обучение по JavaScript програмиране – от начинаещ до Intern JavaScript Developer.

Започни своето цялостно практическо обучение по Web програмиране – от начинаещ до ниво стажант Web Developer.

Моля, изберете на колко вноски желаете да платите:

Цена: 1 х 1890 лв.

Първа вноска: 1 х 690 лв.

Оставащи вноски: 3 х 400 лв.

Моля, попълнете данните:

Цялостно обучение WEB DEVELOPMENT Ниво Intern

purple-star Ниво Стажант

Предимства на програмата:

Възможност да работите като freelancer или разработчик на свободна практика

Чудесна опция за кариера за хора, които искат сигурна и високоплатена работа

Възможностите и опциите за кариера са в почти всеки един сектор

Предоставя възможност за дистанционна работа

Търсенето на JavaScript Девелъпъри расте непрекъснато.

JavaScript е един от най-използваните и популярни програмни езици